Szkoła Podstawowa nr 45 Sióstr Pijarek w Krakowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
PDF

Podział godzin na rok 2018/2019 (od 11.02.2019)

 

PONIEDZIAŁEK

Lp.

Lekcje

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Kl. IV

Kl. V

kl. VI

kl. VII

kl. VIII

1.

8:00-8.50

edukacja

religia

edukacja

inf./ang.

j.polski

wf

ang/niem.

wos

2.

9:00-9:45

wf

edukacja

edukacja

j.polski

religia

zaj.tech.

niem./ang.

geografia

3.

9:55-10:40

ang 1./komp.

edukacja

wf

j.polski

technika

religia

geografia

niem/ang.

4.

10:55-11:40

edukacja

komp./ang2

edukacja

religia

niem/wf

j.polski

fizyka

j.angielski

5.

11:50-12:35

edukacja

edukacja

religia

matematyka

ang.CH/niem.DZ

j.polski

godz.wych.

religia

6.

12:45-13:30

 

 

 ang.2

ang.1

WDŹR

hist.i społ.

j.polski

matematyka

7.

13:50-14:35

 

 

 

 

 

 

historia

j.polski

8.

14:45-15:30

 

 

 

 

 

 

 

j.polski R.

 

 

WTOREK

1.

8:00-8.50

edukacja

edukacja

edukacja

ang/wf

j.polski

matematyka

ang./inf.

chemia

2.

9:00-9:45

edukacja

edukacja

edukacja

j.polski

wf/niem.

przyroda

inf./ang.

matematyka

3.

9:55-10:40

edukacja

edukacja

ed.muz.

matematyka

ang./wf

j.polski

chemia

niem/ang.

4.

10:55-11:40

edukacja

ang1/komp

edukacja

wf/j.ang.

niem./wf

j.polski

biologia

religia

5.

11:50-12:35

komp./ang2.

ang.2

 

godz.wych.

muzyka

wf

matematyka

ang./niem/

6.

12:45-13:30

 

 

 

plastyka

matematyka

ang/niem.

wf

wf

7.

13:50-14:35

 

 

 

 

 

muzyka

wf

wf

8.

14:45-15:30

 

 

 

 

 

 

religia

 godz.wych.

 

 

ŚRODA

1.

8:00-8.50

religia

edukacja

edukacja

matematyka

geografia

niem./ang.

zaj.rekreacyj.

j.polski

2.

9:00-9:45

edukacja

edukacja

ang1./komp.

j.ang./wf

matematyka

religia

doradztwo

j.polski

3.

9:55-10:40

edukacja

religia

komp./ang2.

wf/j.ang.

j.polski

wf

matematyka

doradztwo

4.

10:55-11:40

edukacja

wf

edukacja

religia

wf/ang.

matematyka

j.polski

wos

5.

11:50-12:35

edukacja

ang.1

 

polski

wf/inf.

godz.wych.

geografia

matematyka

6.

12:45-13:30

 

 

 

 WDŻR

ang.CH

j.polski

wf

wf

7.

13:50-14:35

 

 

 

 

 

 

wf

wf

8.

14:45-15.:30

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CZWARTEK

1.

8:00-8.50

religia

wf

edukacja

technika

matematyka

ang/niem.

j.polski

j.polski

2.

9:00-9:45

edukacja

edukacja

edukacja

matematyka

biologia

niem./ang.

j.polski

j.polski

3.

9:55-10:40

edukacja

edukacja

edukacja

j.polski

inf./wf

matematyka

ang/niem.

fizyka

4.

10:55-11:40

wf

edukacja

edukacja

j.ang./inf.

polski

przyroda

niem./ang.

matematyka

5.

11:50-12:35

j.ang.1

edukacja

edukacja

przyroda

religia

wf

matematyka

ang/niem.

6.

12:45-13:30

 

 

ang.1 

j.ang.2

historia

j.polski

religia

biologia

7.

13:50-14:35

 

 

 

 

ang. DZ

 

 

historia

 

 

PIĄTEK

1.

8:00-8.50

edukacja

edukacja

religia

muzyka

godz.wych.

matematyka

j.polski

ang/inf.

2.

9:00-9:45

tańce

ed.muz.

edukacja

matematyka

j.polski

przyroda

historia

inf/ang.

3.

9:55-10:40

edukacja

tańce

edukacja

historia

plastyka

komp./ang.

chemia

matematyka

4.

10:55-11:40

rytmika

edukacja

tańce

przyroda

wf/ang.

ang./komp.

matematyka

historia

5.

11:50-12:35

j.ang.2

edukacja

basen

wf

matematyka

hist. i społ

muzyka

chemia

6.

12:45-13:30

 

 

 

basen

historia

plastyka

biologia

fizyka

7.

13:50-14:35

 

 

 

 

 

przyroda

fizyka

edb

8.

14:45-15:30

 

 

 

 

 

 

plastyka