Szkoła Podstawowa nr 45 Sióstr Pijarek w Krakowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
PDF

 

OGÓLNE WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW DO PRACY Z DZIECKIEM W DOMU

 

1. Informowanie dziecka, że jego uczenie się i rozwój są dla rodziców bardzo ważne ( np. „zależy mi na tym, abyś  uczył (a) się najlepiej jak potrafisz” )

2. Odpowiadanie na możliwie wiele pytań zadawanych przez dziecko a nawet zachęcanie go do ich stawiania.

3. Rezygnacja z oceniania ,krytykowania , porównywania zwłaszcza  z rodzeństwem  w sytuacji uczenia się.

4. Docenianie najpierw wkładu pracy a później jej efektu.

5. Umiarkowane tzn. adekwatne do rezultatu chwalenie , nagradzanie pracy dziecka ( np. jeśli dziecko 6-letnie narysowało człowieka przy użyciu kilku kresek,  nie mówimy : „ ale pięknie narysowałeś ‘’ ale doceniamy fakt przystąpienia do rysowania i próbę narysowania człowieka. Na pewno choć jeden element będzie godny pochwały.

6. Dostosowanie czasu trwania ćwiczeń i ich formy do możliwości dziecka( np. dla dziecka z trudnościami z koncentracją  uwagi wysiłek umysłowy trwający    5-10 min. jest wystarczający, natomiast ćwiczenia mogą być przeprowadzane kilkakrotnie w ciągu dnia.

7. Gdy dziecko bardzo niechętnie przystępuje do ćwiczeń wskazane jest pracowanie razem z nim ( np. podczas czytania  jeden wyraz czyta dziecko, jeden rodzic).

8. Umożliwienie dziecku współdecydowania o przebiegu ćwiczeń ( kiedy ?co? w jaki sposób? ) oczywiście w sposób umiarkowany, po to , aby wzięło częściową  odpowiedzialność  za siebie i mogło dokonać samooceny ( np. „ to zrobiłem ( am )  dobrze” , zrobiłem ( am ) to tak jak zaplanowałem( am ) ,” „świetnie mi się to udało”, „nie wiedziałem (am), że tak potrafię”, „ to będę musiał(a) poprawić, zrobić jeszcze raz”.

                                                                                    Opracowała: Iwona Pasternak