Drukuj

Krakowskie Orlęta im. Antosia Petrykiewicza

Orlęta w naszej szkole działają od ubiegłego roku. Ich celem jest wychowanie do patriotyzmu oraz poznanie zasad pierwszej pomocy, terenoznawstwa, podstaw sztuki przetrwania i bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach oraz kształtowanie sprawności fizycznej.