Drukuj

Czasowe ograniczenie funkcjonowania

jednostek systemu oświaty

 

Na podstawie  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
które weszło w życie z dniem 25 marca 2020 roku.

 


W naszej szkole zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Pracujemy między innymi poprzez:

  • dziennik elektroniczny,
  • Dysk Google,
  • aplikację Microsoft Teams.

 

W sprawach szkolnych można się kontaktować:


 

Bardzo proszę o przestrzeganie ustalonych zasad ograniczenia kontaktów.

 

W całym tym czasie jestem do Państwa dyspozycji oraz na bieżąco będę informowała o ewentualnych dalszych podejmowanych krokach.

 

Z wdzięcznością za wszelkie wsparcie proszę pamiętajmy o sobie we wzajemnej modlitwie.


s. Kinga Żelazko SP