Drukuj

Boże Narodzenie - Jasełka

 

Boże Narodzenie 2019 r

Ten, któremu moglibyśmy powiedzieć:
„Jesteś daleko i zostawiasz nas samych.
Co Ty robisz z człowiekiem, którego stworzyłeś?” — ten Bóg
wydaje nam samego siebie,
przyjmując na siebie naszą własną słabość.
Bóg daje siebie, stając się tym, czym my jesteśmy.
Tajemnica i niepojęty dar,
ofiarowany w tajemniczy sposób
nam, uczniom Chrystusa.

kard. Jean-Marie Lustiger          

 

 

W tych szczególnych dniach pragniemy życzyć,
głębokiego doświadczenia, że każda ludzka osoba
 cała utkana jest z Miłości Boga.

Prośmy, abyśmy zapatrzeni w niezwykłą obecność Boga,
który zamieszkał wśród nas,
 we wszystkich doświadczeniach z ufnością i nadzieją
kroczyli w kolejne dni Nowego Roku,
wiedząc, że On zawsze jest przy nas.

Z darem modlitwy
Wspólnota Szkoły Podstawowej nr 45 Sióstr Pijarek